לוגו
[אֵל אֶחָד]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קצא


אויב    פֹ         אֵל אֶחָד

                  וּשְׁמוֹ אֶחָד

                  עֲבוּר גּוֹי אֶחָד1

                  אֲשֶׁר לִשְׁמוֹ מְיֻוחָד

5                 כִּי הֵבִיא כְּאֶחָד

                  עַל מִצְרַיִם נֶגַע אֶחָד2


ק פ 1 אויב] אויב עד מוסר לא שע  1. ואם… נא: שמ' לב:לב.  ↩

  2. הפזמון מדבר בלוחות; והשווה פדר“א, מו: 'הלוחות לא נבראו מן הארץ אלא מן השמים, מעשה ידיו של הקב”ה;‘ וכן בילקוט, א, רמז תתנב, בשם מדרש: ’אמר לו הקב"ה [למשה]… אני חוצב להבות… ואתה משברן.' אבל לא מצאתי מקור לנאמר בפזמון, שהלוחות נבראו מגלגל חמה.  ↩