לוגו
[גָּדוֹל וְנוֹרָא]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רמח

                גָּדוֹל וְנוֹרָא1

                וְעוֹטֶה אוֹרָה2

                חֲכָמִים הִגְבִּירָה3

                בְּטוֹבָה הַמַּגְבִּירָה

5               חָכְמָה מִגְּבוּרָה4  1. בהגיון דת מודעת: בתלמוד תורה.  ↩

  2. ויראת אל בעוזבו: על־פי הדרשות שהוזכרו לעיל, שלפיהן הנגעים באים על האדם בשל עוונותיו. והשווה גם תנחומא, מהדורת באבער, מצורע, יב: ‘חזר בו מוטב, ואם לאו לוקה בגופו שנאמר: איש איש כי יהיה זב מבשרו’ וכו'.  ↩

  3. מדין יעזבו: אולי: הקב"ה ינהג בו לפי שורת הדין, ויעזוב אותו אף הוא.  ↩

  4. זאת… בזובו: וי' טו:ג.  ↩