לוגו
[בר\[....................\]]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

א

[1 ע"ב] בשמך רחמנא בשעה יפה להתחיל ולהשלים


    <בראשית ברא; בר' א:א>


        בר[………………..]

        [……………………]

        [….] שמים כיריעה1

        [……………………]

5       [……………………]

        רִיכֵּיב2 רְקוּעָה3

        ובח[……………….]

        [……………………]

        אֵל בָּרוּךְ גְּדָול דֵּעָה4  1. […] שמים כיריעה: יש להשלים, כנראה, על־פי תה‘ ב: ’נוטה שמים‘ וכו’.  ↩

  2. ריכיב: הרכיב.  ↩

  3. רקועה: את הארץ (תה' קלו:ו).  ↩

  4. אל… דעה: מלשון תפילת היוצר.  ↩