לוגו
[אילח נתיבו חֶטְאוֹ נֶחְקַר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ו

        אילח נתיבו       חֶטְאוֹ נֶחְקַר1

                         וְהֻוזְלַל [מִ]יקָר2

                         וּמֵרִבְצוֹ3 נֶעֱקַר

                         וְנִמְשַׁל כַּבָּקָר4

5                        וְיוֹם אֶחָד מְיוֻ[קָּר]

                         לֹא לָן בִּיקָר5  1. נחקר: נבדק.  ↩

  2. והוזלל [מ]יקר: ונזדלזל מכבודו (על־פי יר' טו: יט).  ↩

  3. ומרבצו: מגן העדן.  ↩

  4. ונמשל כבקר: על־פי תה‘ מט:יג: ’ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו.' והפסוק נדרש על אדם הראשון שלא הוציא יומו בגן העדן (אדר"נ, נוסח א, א, עמ' 5).  ↩

  5. שיעור הטורים: ויום אחד לא לן מיוקר ביקר.  ↩