לוגו
[אמנם מרחוק יִסָּתֵם מְקוֹם טִיבּוּרֶיךָ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ח

        אמנם מרחוק     יִסָּתֵם מְקוֹם טִיבּוּרֶיךָ1

                         וְתֻוגְרַשׁ מִלְּכַהֵן בְּאוּרֶיךָ2

                         בְּשָׁמְעֲךָ לְאֵשֶׁת נְעוּרֶיךָ3

                         אֲרוּרָה הָאֲדָמָה בַּעֲבוּרֶיךָ4


הפזמון מדבר בקללה שקילל ה' את האדם אחרי שחטא.  1. יסתם… טיבוריך: רוצה לומר, לא תזכה עוד לשפע שהיית ניזון ממנו.  ↩

  2. ותגורש… באוריך: הכוונה: תידחה ממעלתך.  ↩

  3. בשמעך… נעוריך: מקביל לדברי הכתוב, בר‘ ג:יז: ’כי שמעת לקול אשתך.'  ↩

  4. ארורה… בעבוריך: שם, שם.  ↩