לוגו
[אל שמו ל֯י֯צ֯ו֯ר֯י֯ם֯ הֵ֯רִ֯י֯ם֯ רֹאשׁוֹ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

יא

        אל שמו ל֯י֯צ֯ו֯ר֯י֯ם֯     הֵ֯רִ֯י֯ם֯ רֹאשׁוֹ1

                           וּלְעָבְדוֹ דְרָשׁוֹ2

                           וְצָבַר גּוּשׁוֹ3

                           מִשְּׁתִיַּית מִקְדָּשׁוֹ4

5                          וּבְעֹצֶם כַּחֲשׁוֹ5

                           בְּמַכְתֵּשׁ חֲרָשׁוֹ6

                           וּמִגַּן עֵדֶן גֵּרְשׁוֹ  1. הרים ראשו: של אדם הראשון.  ↩

  2. ולעבדו דרשו: וציווהו לעבוד אותו, את הקב"ה.  ↩

  3. וצבר גושו: ואסף עפרו, כדי לברוא אותו.  ↩

  4. משתיית מקדשו: מיסוד בית־המקדש; והשווה ירוש‘ נזיר פ“ז ה”ב, נו ע"ב: ’נטל הקב“ה ממקום המזבח וברא בו אדם הראשון;' ובר”ר יד: ח, עמ‘ 132: ’ממקום כפרתו נברא.'  ↩

  5. ובעצם כחשו: ומשום גודל חטאו. ואולי צ"ל ‘וּכְעָצַם’.  ↩

  6. במכתש חרשו: העעניש אותו; והוא על־פי מש‘ כז: כב: ’אם תכתוש את האויל במכתש.'' ולפי זה אולי צ"ל ‘כתשו’.  ↩