לוגו
[נִקְרָא אִישׁ צַדִּיק]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

    מימתים הלך     נִקְרָא אִישׁ צַדִּיק1

                     זוֹנְחֵי אֵל2 כְּהֵדִיק3

                     וְכָל אֲשֶׁר דַּרְכּוֹ מַצְדִּיק4

                     לְזֵכֶר עוֹלָם יִהְיֶה צַדִּיק5  1. נקרא איש צדיק: נח נקרא כך (בר' ו:ט).  ↩

  2. זונחי אל: את הרשעים.  ↩

  3. כהדיק: על שום שדיכא.  ↩

  4. וכל… מצדיק: וכיוצא בו כל ההולך למישרים ישובח זכרו לדור דורים.  ↩

  5. לזכר… צדיק: תה' קיב:ו.  ↩