לוגו
[אגר א֯ל֯ו֯\[...\] \[......\] הוֹדוֹ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

יז

    אגר א֯ל֯ו֯[…]         [……] הוֹדוֹ1

                        כִּי בְכָל מְאוֹדוֹ

                        הֵכִין צַעֲדוֹ2

                        וְאֵין בִּלְעָדוֹ3

5                       סָמַךְ [יָדוֹ]

                        לְתֵ[בָ]ה וִיעֲדוֹ4

                        וַיִּסְגּ̇ור יְיָ בַּעֲדוֹ5

ההשלמות שבין סוגריים מרובעים נעשו על־פי שיירי אותיות הנראות בכ"י נ  1. הודו: הקב"ה רומם את כבודדו של נח.  ↩

  2. הכין צעדו: יישר מהלכיו (השווה תה לז:כג).  ↩

  3. ואין בלעדו: כינוי לקב"ה.  ↩

  4. לת[ב]ה ויעדו: הועידו להיכנס לתיבה.  ↩

  5. ויסגור יי בעדו: בר' ז:טז.  ↩