לוגו
[אבנים בהמחות הֶחָמָס לַמַּבּוּל הִמְסִיר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

כא

    אבנים בהמחות     הֶחָמָס לַמַּבּוּל הִמְסִיר1

                       וּבָעַזִּים2 אֹתוֹ הִנְסִיר3

                       וְעֵת הוּרַשׁ הֶעָשִׁיר4

                       ח̇ושֶׁר נוֹזְלִים5 הֶחְסִיר

5                      עֲבוּר לְהוֹצִיא מִמַּסְגֵּר אַסִּיר6  1. המסיר: מסר.  ↩

  2. ובעזים: במים עזים (יש' מג:טז).  ↩

  3. הנסיר: השמיד  ↩

  4. ועת הורש העשיר: וכשהושפלו כל הגבוהים.  ↩

  5. חושר נוזלים: את שפעת המים.  ↩

  6. עבור… אסיר: כדי להוציא את נח מן התיבה. והוא על־פי יש‘ מב:ז: ’להוציא ממסגר אסיר', כתוב הנדרש במקורות על נח וצאתו מן התיבה.  ↩