לוגו
[אחים ביבצה בַּחֲנוֹתָם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

כח

    אחים     ביבצה1 בַּחֲנוֹתָם

              שָׁפְכוּ תְחִנָּתָם

              לְמַחְזִיק מנגינתם2

              וְהִמְתִּיק לֶעֱנוּתָם3

5             בְּשָׁמְעוֹ אֶת רִנָּתָם4


נ 4 היה ומתיק ונתלתה ה"א בין השיטין  1. ביבצה: ננראה לי, שצ"ל ‘ביבשה’; בצאת נח ובניו לחרבה. (ידיעות המכון, ב, עמ' רלב, הערה 1) מציע ‘בריבצה’.  ↩

  2. מנגינתם: כנראה צ"ל ‘מגינתם’, מלשון ‘החזק מגן וצנה’ וגו' (תה' לה:ב).  ↩

  3. לענותם: במקום ‘את ענותם’; ואולי רוצה לומר ‘מרירותם’, מלשון ‘ראש ולענה’ (דב' כט:יז).  ↩

  4. בשמעו את רננתם: תה' קו:מד.  ↩