לוגו
[אומרי נָבְלָה שְׂפָתָם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

לב

    אומרי         נָבְלָה שְׂפָתָם1

                   וּמַעֲנָם2 נִסְתַּם וְשִׂיחָתָם

                   וְכֻתְּתוּ חַרְבוֹתָם וַחֲנִיתֹתָם3

                   לָתֵת בִּגְוִיָּתָם

5                  וְנָפְלָה טִירָתָם

                   וְתָפֵל טיסתם4

                   נֶעֱקַר לְהַלְאוֹתָם5

                   וּמִשָּׁם וַיָּפֶץ יְיָ אֹתָם6  1. נבלה שפתם: של אנשי דור הפלגה (בר' יא:ז).  ↩

  2. ומענם: דיבורם.  ↩

  3. וכתתו… וחניתתם: על־פי יש‘ ב:ד; והכוונה: נשתברו כל הזיין שלהם והופנו כנגדם (‘לתת בגויתם’); והוא על־פי המדרש בתנחומא, מהדורת באבער, נח, סי’ כח: ‘אמר להם הקב"ה אתם אומרים פן נפוץ אני מפיץ אתכם…, לקיים מה שנאמר מגורת רשע היא תבואתנו.’ וחניתתם: על הת“ו הראשונה באות בכ”י נ שתי נקודות במאונך, כמין שווא, והוא כנראה סימן של חולם בבלי משום החסרת הוי"ו (‘חניתותם’).  ↩

  4. ותפל טיסתם: כך בכ“י נ; ונראה, שצ”ל ‘ותפל טיחתם’, על־פי יח' יג:י ועוד, והוא קשור אל הטור שלאחריו.  ↩

  5. להלאותם: לייגעם, כדי שיחדלו לבנות העיר (בר' יא:ח).  ↩

  6. ויפץ יי אתם: בר' שם, שם.  ↩