לוגו
[מרמתם נָאֲמוּ נַעֲשֶׂה לָנוּ שֵׁם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

לג

    מרמתם         נָאֲמוּ1 נַעֲשֶׂה לָנוּ שֵׁם2

                  וְחִילְּלוּ קְדֻושַּׁת הַשֵּׁם3

                  נִבְּאוּ מִן הָאָרֶץ לְגָרְשֵׁם

                  וְנַעֲשׂוּ בְּנֵי בְלִי שֵׁם4  1. נאמו: אמרו אנשי דור המבול.  ↩

  2. נעשה לנו שם: בר' יא:ד.  ↩

  3. וחיללו… השם: רומז כנראה לנאמר בבר"ר לח:ו, עמ‘ 354: ’בוא ונעשה לנו מגדל וניתן עבודה זרה בראשו וניתן חרב בידה‘ וכו’; ושם, ח, עמ‘ 358: ’ונעשה לנו שם… אין שם אלא עבודה זרה.'  ↩

  4. נבאו… שם: אנשי דור המבול נבואה נזרקה מפיהם שאמרו ‘פן נפוץ’ (כג:יג), והיא שנתקיימה בהם; השווה בר"ר שם, שם: ‘פן נפוץ… פי כסיל מחתה לו [מש’ יח:ז.‘ ואולי יש לקרוא ’נכאו‘, כלשון הכתוב: ’בני נבל גם בני בלי שם נכאו מן הארץ' (איוב ל:ח).  ↩