לוגו
[אל לאב לִכְלַכְתָּ מְנֻודִּים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מד

    אל לאב      לִכְלַכְתָּ מְנֻודִּים1

                  רֵקִים כְּכַדִּים2

                  וְלִפְנֵי אָב נִרְדִּים3

                  כִּבְעֵמֶק הַשִּׂדִים4

5                 וְגִלִּיתָה לוֹ סוֹדִים5

                  וְנִיהַגְתּוֹ בַּחֲסָדִים

                  וְהוֹצֵאתוֹ מֵאוּר כַּשְׂדִּים6  1. לכלכת מנודים: תיעבת את המלכים שנלחמו באברהם.  ↩

  2. רקים ככדים: בשיכול תיבות, במקום 'ככדים ריקים (שופ' ז:טז).  ↩

  3. ולפני אב נרדים: ונשארו משועבדים לאברהם ונשלטים על־ידו.  ↩

  4. כבעמק השדים: מו שהוכרעו לפניו בעמק השדים (בר' יד:י).  ↩

  5. וגילתה לו סודים: הכוונה לדברי הקב"ה לאברהם במחזה (בר' טו:א ואילך).  ↩

  6. והוצאתו… כשדים: נחמ' ט:ז.  ↩