לוגו
[מפ֯ש°ט° נִמְלְאוּ חֵימָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

סא

        < ויבואו שני המלאכים; בר' יט:א>


    מפ֯ש°ט°         נִמְלְאוּ חֵימָה1

                  וּפַחַד וְאֵמָה2

                  לָתֵת מְהוּמָה

                  בְּעוֹשֵׂה זִימָּה3

5                 כְּבִיְּשׁוּ בְּמִרְמָה

                  עֲצֵי אֲדָמָה

                  וְאֶחָד מֵהֵמָּה4

                  לֹא בָא שָׁמָּה5

                  כְּנֶאֱמַר בְּיקְדוּמָה6

10                וַיָּבֹאוּ7 שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדוֹמָה

נוסח שני בדף 6 של כ“י נ 4 בעושה] היה בעשה ונתלתה וי”ו בין השיטין בעושי נוסח שני 5 כבישו] מטושטש בנוסח שני.  1. נתמלאו חימה: הנושא: המלאכים שבאו להפוך את סדום.  ↩

  2. ופחד ואמה: נעשו מפחידים ונוראים. ואמה: כך בכ"י נ, והאלף צרויה.  ↩

  3. בעושה זימה: כינוי לאנשי סדום  ↩

  4. ואחד מהמה: משלושת המלאכים שנראו לאברהם.  ↩

  5. לא בא שמה: שהרי נאמר: ‘ויבאו שני המלאכים’. על שום שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות ומיכאל שבישר לאברהם בשורתו נסתלק (בר"ר נ:ב, עמ' 516 ומקבילות).  ↩

  6. ביקדומה: כינוי לתורה.  ↩

  7. ויבאו… סדומה: בר' יט:א.  ↩