לוגו
[איום הֶעֱמִיד בְּשׂוֹרָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

עא

    איום     הֶעֱמִיד1 בְּשׂוֹרָה

             לַמְנֻוסֶּה בַּעֲשָׂרָה2

              וְלָאֹום הַמְבֻוסָּרָה3

              בַּל תְּהִי מְחֻוסָּרָה4

              כַּנֶּאֱמַר בַּמְּסֹרָה5

              וַייָ פָּקַד אֶת שָׂרָה6  1. העמיד: קיים (השווה לעיל, עמ' 57, הערה 151)  ↩

  2. למנוסה בעשרה: לאברהם אבינו  ↩

  3. ולאום המבוסרה: וכן גם לכנסת־ישראל. ואולי צ"ל ‘וְלָאֵם’, רוצה לאמר, לשרה.  ↩

  4. בל תהי מחוסרה: אל נא יפול ממנה דבר ארצה.  ↩

  5. במסרה: בתורה המסורה  ↩

  6. ויי…שרה: בר‘ כא:א; והשלם: ’כאשר אמר‘ וכו’.  ↩