לוגו
[איתן בְּעֵת צָץ מִיתָּם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

פט

      איתן בְּעֵת צָץ מִיתָּם1

      בִּדְמוּת תָּואֳרוֹ נֶחְתַּם2

      וְהִגְזִיעַ3 שְׁנַיִים4 בְּעִיתָּם

      אֶחָד רָשָׁע5 וְאֶחָד תָּם6  1. בעת צץ מיתם: בשעה שנולד יצחק מאברהם אבינו (‘תם’ – על־פי בר' יז:א).  ↩

  2. בדמות…נתחם: היתה דמותו שווה לשל אביו, והוא על־פי המובא בב“מ פז ע”א: בשעה שילדה שרה את יצחק היו בני אדם מרננים… מיד נהפך קלסתר פניו של יצחק ונדמה לאברהם'.  ↩

  3. והגזיע: הוליד.  ↩

  4. שניים: שני ילדים.  ↩

  5. אחד רשע: הוא עשו.  ↩

  6. ואחד תם: הוא יעקב (בר' כה:כז). והוא לשון המכילתא, בא, יח, עמ' 73.  ↩