לוגו
[איש אדמוני חָלָק בְּתֻומּוֹ נִיגְלַם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

צא

      איש אדמוני חָלָק1 בְּתֻומּוֹ2 נִיגְלַם3

      וְשָׂעִיר4 בְּעִיקּוּבוֹ5 נֶהְלַם6

      אַחֲרוֹן הוּא7 לְחַיֵּי הָעוֹלָם

      וְרִאשׁוֹן לַחֲרָפוֹת לְדִירְאוֹן עוֹלָם8  1. חלק: כינוי ליעקב, על־פי בר' כז:יא.  ↩

  2. בתומו: השווה בר' כה:כז.  ↩

  3. ניגלם: נתיטף (השווה מל"ב ב:ח)  ↩

  4. ושעיר: עשו.  ↩

  5. בעיקובו: בערמתו.  ↩

  6. נהלם: נענש.  ↩

  7. אחרון הוא: הנושא: שעיר.  ↩

  8. לחרפות…עולם: על־פי דנ' יב:ב.  ↩