לוגו
[אוהב שְׁנֵי נֶעֱקָד בְּמִסְפָּר נִכְלָלוּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

צה

      אוהב שְׁנֵי נֶעֱקָד1 בְּמִסְפָּר נִכְלָלוּ2

      וְחָמֵשׁ מֵהוֹרוֹ נִכְפָּלוּ3

      וְאַחֲרִיתָם4 הֻוכְשְׁרָה5 כְּמוֹ הותהלו6

      כִּי זְקֵנִים כָּבוֹד יִנְחָלוּ7

אח 1 אוהב] אוהב לשוקדיו אני הוא  1. שני נעקד: שנותיו של יצחק.  ↩

  2. במספר נכללו: צוינו במקרא, בבר' לה:כח.  ↩

  3. וחמש…נכפלו: נוסף לו חמש שנים יותר משנות אביו (השווה בר' כה:ז).  ↩

  4. ואחריתם: אחרית השנים.  ↩

  5. הוכשרה: היתה בטהרה.  ↩

  6. הותהלו: כך בכ“י נ, וצ”ל, כנראה, ‘ הותחלו’, רוצה לאמר, כמו שהתחילו.  ↩

  7. כי…ינחלו: על־פי מש‘ ג:לה; ובמקרא: ’כבוד חכמים ינחלו.'  ↩