לוגו
[שָׂמַח בְּדִיצָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קא

      שָׂמַח בְּדִיצָה1

      וּמִיהֵר בְּרִיצָה

      וְחֶסֶד הֻומְצָא

      מִבְּאֵר שֶׁבַע כְּהוּצָא

5     וּמִשְּׁבוּעָתוֹ יָצָא2

      וְחָז3 שְׁכִינָה מָעֳלָצָה4

      בְּסֻולָּם5 מֻוצָּב אַרְצָה

קא 1 – 8 הלך בדיצה \ ונמהר בריצה \ בנפש חפצה \ ולשחטה כרצה \ ותמהו במרוצה \ מלאכי עריצה \ הן אראלם צעקו חוצה  1. שמח בדיצה: הנושא: יעקב אבינו  ↩

  2. ומשבועתו יצר: על־פי בר"ר סח:ז, עמ‘ 775, ומקבילות: ’[ויצא יעקב] מבאר שבע… ר‘ יודן אמר מבארה שלשבועה, אמר שלא יעמוד עימי אבימלך וכו’.  ↩

  3. וחז: וראה.  ↩

  4. מעלצה: שמֵחה,כשבשורה של שמחה בפיה.  ↩

  5. בסולם: בר' כח:יב.  ↩