לוגו
[רוצת סוטניך בְּהִיתְעַנֵּיג וּבְרֹוךְ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קב

    רוצת סוטניך   בְּהִיתְעַנֵּיג וּבְרֹוךְ1

                  שַׁלְוָותְךָ תֶּאֱרוֹךְ2

                  וּבִרְכָתְךָ אֶעֱרוֹךְ3

                  וְצוֹרְרֶיךָ אֶמְרוֹךְ4

5                 וְאוֹתָם אֶפְרוֹךְ5

                  וְעַל בָּמוֹתֵימוֹ תִדְרוֹךְ6

1 מרוצת סוטניך] מרוצת שוטניך תלחוץ ותישל קצ \ הפזמון בנוסח זהה מ 2 תארוך] תוארוך הוי"ו הראשונה סומנה בשתי נקודות לאות מחיקה נ  1. בהיתעניג וברוך: ברכת הקב"ב ליעקב אבינו: בתענוג ובתפנוקים (על־פי דב' כח:נו).  ↩

  2. שלוותך תארוך: תימשך שלוותך.  ↩

  3. אערוך: אסדר.  ↩

  4. אמרוך: אפחיד, מלשון ‘מורך לב’.  ↩

  5. אפרוך: אעביד בפרך.  ↩

  6. ועל…תדרוך: דב' לג:כט.  ↩