לוגו
[מועצב רָחֵל חִינְנָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קי

    מועצב          רָחֵל חִינְנָה

                  כִּרְנִינַת חַנָּה1

                  כְּסָחָה2 לְהַרְנִינָהּ3

                  בְּכִעֲסַתָּה4 צָרָתָה פְּנִינָּה

נ 4 בכעסתה] המים מסומנת בקו לאות מחיקה  1. כרנינת חנה: כרינונה, כתפילתה של חנה העקרה.  ↩

  2. כסחה: כשהתפללה.  ↩

  3. להרנינה: שהק"ב ישמח אותה.  ↩

  4. בכעסתה: על־פי שמ“א א:ו: ‘וכעסתה צרתה גם כעס’; ונראה שצ”ל ‘ככעסתה’, רוצה לומר, כאשר כעסתה.  ↩