לוגו
[אהובה: יְפַת תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קיא

    אהובה:        יְפַת תֹּאַר1 וִיפַת מַרְאֶה

                  שָׁמַע אֵלֶיהָ שְׁפָלִים רֹאֶה2

                  וּכְמוֹתָהּ נתכנת3 צָפְנַת הַנָּאֶה4

                  יְפֵה תֹאַר וִיפֵה מַרְאֵה5  1. יפת…מראה: כינוי לרחל, על־פי בר' כט:יז.  ↩

  2. שפלים ראה: הקב"ה.  ↩

  3. נתכת: צ"ל ‘נתכנה’.  ↩

  4. צפנת הנאה: יוסף (בר' מא:מה).  ↩

  5. יפה…מראה: בר‘ לט:ו. ורומז לנאמר בר"ר פוLו, עמ’ 1059: ‘זרוק חוטרה לאויר ועל עיקרה הוא קאים, כך לפי שכת’ ורחל היתנ יפת תאר וגו‘ לפיכך כת’ לפעכך כת‘ יוסף יפה תאר וגו’.'  ↩