לוגו
[מארמי אֲבִיר יַעֲקֹב]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קכב

    מארמי     אֲבִיר1 יַעֲקֹב

                וּקְדוֹשׁ יַעֲקֹב2

                צַוֵּה יְשׁוּעַת יַעֲקֹב3

                לֹא אֹתִי קָרָאתָ יַעֲקֹב4

5               הֲלֹא אָח עֵשָׂו לְיַעֲקֹב5

                וָאֹהַב אֶת יַעֲקֹב  1. אביר יעקב: כינוי לקב"ה (בר' מט: כד, ועוד).  ↩

  2. וקדוש יעקב: אף הוא כינוי לקב"ה (יש' כט:כג).  ↩

  3. צוה… יעקב: על־פי תה' מד:ה.  ↩

  4. לא… יעקב: יש' מג:כב.  ↩

  5. הלא… יעקב: מל' א:ב.  ↩