לוגו
[מיכלא יצא מוֹשִׁיעַ וְגוֹאֵל]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קלח

        הנמצא כזה <בר' מא:לח>


   מיכלא יצא    מוֹשִׁיעַ וְגוֹאֵל1

                  צִדְקָתוֹ כְּהַרְרֵי אֵל2

                  שְׁנֵי צַדִּיקִים בְּהוֹאֵל3

                  בֵּרַךְ מִמְּעוֹן אֲרִיאֵל

5                 פּ̇ורָת4 בְּהִישָּׁאֵל5

                  מִגֶּזַע עָבַר פְּנוּאֵל6

                  וּמִבְּנֵי יְהוּדָה דָּנִיֵּאל  1. מושיע וגואל: הקב"ה.  ↩

  2. צדקתו… אל: תה' לו:ז.  ↩

  3. בהואל: אולי: ברצון; ואולי צ“ל ‘כהואל’, רוצה לומר, הקב”ה הפליא צדקתו כשהואיל לברך ממעון קודשו שני צדיקים, את יוסף ואת דניאל.  ↩

  4. פורת: את יוסף (בר' מט:כב).  ↩

  5. בהישאל: כנראה: כשנתבקש לפתור את החלום.  ↩

  6. מגזע עבר פנואל: מזרע יעקב (בר' לב:לב). וההיקש בין יוסף לדניאל על שום ששניהם עלו לגדולה בשל פתרון חלומות; ולא מצאתי מקורו במדרשות.  ↩