לוגו
[אז ראה מְשַׁלֵּם נִדְרוֹ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קמג

   [10 ע"א]    אז ראה      נִדְרוֹ1

                             עָצַם2 הֲדָרוֹ

                             וְשִׁילַּח בְּעִירוֹ3

                             מכסף4 שִׁבְרוֹ

5                            וְחִיזֵּק אֵיבָרוֹ5

                             כִּי עַל אֱלֹהָיו סִבְרוֹ6  1. משלם נדרו: כינוי ליעקב על שום בר‘ כח:כ: ’וידר יעקב נדר;‘ והשווה בר"ר ע:א, עמ’ 799.  ↩

  2. עצם: גדל.  ↩

  3. בעירו: בהמתו, להביא אוכל ממצרים (שמ' כב:ד).  ↩

  4. מכסף: כך בכ“י נ, וקשה להלום; ואולי צ”ל ‘וכסף’.  ↩

  5. איברו: גופו.  ↩

  6. כי… סברו: על־פי תה‘ קמו:ה; הפסוק נדרש ביעקב בבר"ר צא:א, עמ’ 1107.  ↩