לוגו
[מסר ליוצאיו פ שְׁלֵימִים נִשְׁתַּעְשָׁעוּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קמד

   מסר ליוצאיו    פ    שְׁלֵימִים1 נִשְׁתַּעְשָׁעוּ

                         יֵשׁ שֶׁבֶר2 כְּהֻושְׁמָעוּ

                         בְּדַרְכָּם הֻוצְנָעוּ3

                         וְאָוכְלָם תָּבָעוּ

5                        בְּבַצּ̇ורֶת טוֹבָה הֻושְׁמָעוּ

                         וּבִימֵי רְעָבוֹן הֻושְׂבָּעוּ4  1. שלימים: יעקב וביתו.  ↩

  2. יש שבר: בר' מב:א; ושיעור הטור: כשנתבשרו שיש שבר במצרים.  ↩

  3. בדרכם הוצנעו: נהגו צניעות ברדתם למצרים; והוא מיוסד על הנאמר בבר"ר צא:ו, עמ‘ 1121, ובמקבילות, על פסוק ’למה תתראו‘: אמר יעקב לבניו: ’בניי כולכם גיבורים ורעים, אל תכנסו בפתח אחד‘ וכו’.  ↩

  4. ובימי… הושבעו: מש' לז:יט.  ↩