לוגו
[לִמְא̇וד הָמָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קמו

        <ואל שדי: בר' מג:יד>


      לִמְא̇וד הָמָה

      לְהַשִּׂיג נֶחָמָה1

      וְנַפְשׁוֹ הָעָגְמָה2

      וְעַל שְׁלשָׁה3 נָהֲמָה

5     וּפָץ4 בִּנְעִימָה5

      לִמְבִינֵי חָכְמָה6

      תְּהִי לָכֶם אֵימָה

      עַל מַלְכֵי אֲדָמָה7


נ 3 העגומה וקו על הוי"ו, כנראה לאות מחיקה  1. למאוד… נחמה: נפשו של יעקב היתה הומייה מאוד להשיג נחמה.  ↩

  2. העגמה: נתעצבה.  ↩

  3. ועל שלשה: על יוסף, על שמעון ועל בנימין.  ↩

  4. ופץ: ואמר.  ↩

  5. בנעימה: בלשון נעימה.  ↩

  6. למביני חכמה: לבניו.  ↩

  7. תהי… אדמה: כנראה מכוּון לנאמר בפסוק: ‘ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש.’ והשווה אגדת בראשית, שם, עמ‘ 100: ’ולא בפני זה בלבד [תהיו נושאין חסד] אלא בפני כל האומות.'  ↩