לוגו
[אזר בּוֹרֵא כָּל יְצִיר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קנד

   אזר   בּוֹרֵא כָּל יְצִיר

         דֶּרֶךְ לְפָנָיו הִקְצִיר1

         וּשְׁבוּעַת תָּם הִנְצִיר2

         וְנִידְמָה בְּשִׁילּוּחַ צִיר3

5        כְּצִינַּת שֶׁלֶג בְּיוֹם קָצִיר4  1. דרך… הקציר: לפני יהודה; ולא מצאתי לזה מקור באגדה.  ↩

  2. ושבועת תם הנציר: וקיים הבטחתו שהבטיח ליעקב.  ↩

  3. ונידמה… ציר: שיעורו: ונידמה ציר (יהודה, השליח) בהשתלחו.  ↩

  4. כצינת… קציר: מש' כה:יג.  ↩