לוגו
[אביך חלה פ פּוֹדֶה נֶפֶשׁ עֲבָדָיו]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קנז

   אביך חלה    פ    פּוֹדֶה נֶפֶשׁ עֲבָדָיו1

                      וְהַכֹּל מַעֲשֵׂי יָדָיו2

                      חִיזֵּק3 במושל בכיבודו4

                      וְלִרְאוֹת דּוֹרֵשׁ לִימּוּדָיו5

5                     וְלַמַּעֲמִיד דִּבְרֵי סוֹדָיו6

                      נָתַן הוֹדָיָה בְּסִילּוּדָיו

                      כִּי לֹא יַעֲזֹוב אֶת חֲסִידָיו7  1. פודה נפש עבדיו: כינו לקב"ה (תה' לד:כג).  ↩

  2. והכל מעשי ידיו: אף הוא כינוי לקב"ה.  ↩

  3. חיזק: את יעקב, על־פי בר‘ מח:ב: ’ויתחזק ישראל וישב על המטה.'  ↩

  4. במושל בכיבודו: כנראה משובש, ורומז לנאמר על הפסוק הנ“ל בתנחומא, ויחי, ו: ‘למה ויתחזק ישראל וישב, אמר אף על פי שהוא בני, מלך הוא ואחלק לו כבוד.’ ואולי נתחלפו האותיות למעתיק, וצ”ל ‘במושב לכיבודיו’.  ↩

  5. ולראות דורש לימודיו: צ"ל, כנראה, ‘לראות דורשי לימודיו’, רוצה לומר, את מנשה ואת אפרים, שהיו לומדים תורה לפניו. השווה בתנחומא שם: ‘בכל יום ויום יושבין [מנשה ואפרים] ועוסקין בתורה לפניו ועכשו הוא אומר מי אלה’ וכו'.  ↩

  6. ולמעמיד דברי סודיו: ולקב"ה המקיים (השווה לעיל הערה על המשפט שבמבוא, פרק יג: “אולי ראוי, שנציין גם את השימוש התכוף בפועל העמד‘ במשמעות ’קיים'.”; וההערה: עיין: פזמון כד, שורה 1; פזמון עא, שורה 1; פזמון קנה, שורה 4; פזמון קנז, שורה 5; פזמון שסא, שורה 1; פזמון תכב, שורה 3; פזמון תנט, שורה 5; פזמון תפה, שורה 2.) ברכותיו.  ↩

  7. כי… חסידיו: תה' לז:כח.  ↩