לוגו
[מתי מספר פ תַּנִּין לָהֶם הֵצִיר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קסה

   מתי מספר    פ    תַּנִּין1 לָהֶם הֵצִיר

                     לְהַמְרִיר חַיֵּיהֶם וּלְהַקְצִיר2

                     וּלְשַׁעְבְּדָם מְא̇וד הִפְצִיר

                     וְנִינֵיהֶם3 בַּשָּׂדֶה הֶעֱצִיר4

5                     וְצָמְחוּ בְּבֵן חָצִיר5


נ 2 חייהם] היה חיים ונתלתה ה"א בין השיטין  1. תנין: פרעה (יח' כט:ג, ועוד).  ↩

  2. ולהקציר: ולקצר.  ↩

  3. וניניהם: ואת ילדיהם של ישראל.  ↩

  4. העציר: שעבד בעבודה קשה.  ↩

  5. וצמחו בבן חציר: יש‘ מד:ד; וצ"ל ’בבין חציר'. ושיעור הטור: והם פרו ורבו למרות זאת.  ↩