לוגו
[משוי שְׁנֵי מְקֻודָּשַׁי]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קסז

        <ומשה היה רעה; שמ' ג:א>


   משוי    שְׁנֵי מְקֻודָּשַׁי1

            הוֹדַעְתָּם2 קִידּוּשַׁיי3

            וכי4 הָגוּ5 מַקְדִּישַׁי6

            וְעַם קְדוֹשַׁי

5           רִאשׁוֹן בֶּן עַמְרָם וְשֵׁינִי בֶּן יִשַׁי7  1. שני מקודשי: שני צדיקים.  ↩

  2. הודעתם: נראה שצ"ל ‘הודעתים’.  ↩

  3. קידושי: קדושתי.  ↩

  4. וכי: אין בידי להלום; ונראה לי, שצ"ל ‘וכן’. עידו אבינרי מציע לגרוס ‘וכיהנו מקדישי’; ואולי כתוב ‘וכי היו’.  ↩

  5. הגו: למדו.  ↩

  6. מקדישי: כינוי לחכמים.  ↩

  7. ראשון… ישי: רומז לאגדה שבשמ“ר ב:ב, ג: 'בדק לדויד בצאן ומצאו רועה יפה… ואף משה לא בחנו הקב”ה אלא בצאן‘ וכו’.  ↩