לוגו
[מחותנים שניים פ̇ עִישְּׁרָם כְּעִינְיָן]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קע

        [11 ע"א] וילך <שמ' ד:יח>


   מחותנים שניים    פ̇      עִישְּׁרָם1 כְּעִינְיָן

                              שׁוֹפֵט וְדַיָּין

                              בְּמִקְנֶה וְקִנְיָן

                              וְכָל אֶחָד זֻויַּן2

5                             כְּחָתָן3 מְצֻויָּן

                              לָבָן הָאֲרָמִּי וְיִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן4  1. עישרם: הנושא בטור שלאחר זה: הקב"ה (‘שופט ודיין’) העשיר כיאות את הנזכרים בטור האחרון.  ↩

  2. זוין: קושט.  ↩

  3. כחתן: אולי צ"ל ‘בחתן מצוין’.  ↩

  4. לבן… מדין: השווה תנחומא, שמות, טז: ‘שני בני אדם קבלו שני צדיקים ונתברכו בשבילן… לבן ויתרו.’  ↩