לוגו
[אוהב מרעית אֲדוֹן הַשָּׁלוֹם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קעג

   אוהב מרעית    אֲדוֹן הַשָּׁלוֹם1

                  יִיחֵס יִתְרוֹ בְּשָׁלוֹם2

                  כִּנְתִיבַת שָׁלוֹם3

                  כְּנָם4 בְּחִיבָּה וְשָׁלוֹם

5                 לְמשֶׁה לֵךְ לְשָׁלוֹם5  1. אדון השלום: כינוי לקב"ה.  ↩

  2. ייחס יתרו בשלום: בירך את יתרו, ציין אותו לברכה.  ↩

  3. כנתיבת שלום: על־ידי שנהג בדרך טובה ומבורכת; ואולי צ"ל ‘כנתינת’ או ‘בנתינת’.  ↩

  4. כנם: כשאמר (יתרו).  ↩

  5. לך לשלום: שמ‘ ד:יח. הדברים מכוּונים לנאמר בברכות סד ע"א: ’הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום שהרי יתרו שאמר למשה לך לשלום עלה והצליח, ודוד שאמר לאבשלום לך בשלום הלך ונתלה'.  ↩