לוגו
[מכבד עזות בְּחָרוֹן שִׁיסּוֹ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קפ

   מכבד עזות     בְּחָרוֹן שִׁיסּוֹ1

                    וְלָרָעָה טִוכְּסוֹ2

                    וּבְמַכּוֹת נִוגְּשׂוֹ3

                    ובהסכיל4 עֲשׂוֹ

5                   בְּאוֹתוֹת5 עִיסּוֹ6

                    כִּי כֶאֱוִיל הוֹדִיעַ כַּעְסוֹ7  1. שיסו: הקב"ה את פרעה.  ↩

  2. טוכסו: כך בכ“י נ; וצ”ל ‘טיכסו’ או ‘טכסו’, כלומר, הסדירו.  ↩

  3. נוגשו: צ"ל כנראה ‘ניגשו’ או ‘נגשו’.  ↩

  4. ובהסכיל: כך בכ“י נ; וצ”ל ‘וכהסכיל’ (השווה בר' לא:כח).  ↩

  5. באותות: במופתים.  ↩

  6. עיסו: מעכו.  ↩

  7. כי… כעסו: על־פי מש' יב:טז.  ↩