לוגו
[טוֹרֵף נָפְשׁוֹ בְּאַפּוֹ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קפג

      טוֹרֵף נָפְשׁוֹ בְּאַפּוֹ1

      נִתְגָּרָה בָּאֵל בְּטִפּוֹ2

      וְעֶשֶׂר מַכּוֹת לְנָוגְפּוֹ

      הִקִּיפוּהוּ, כְּלַפּוֹ3

5     מִיפּוֹ  וּמִיפּוֹ4

      וּכְנָם5 מִי יְיָ בְּחֻוצְפּוֹ

      נִשְׁבָּה חֵיל אֲגַפּוֹ

      וְנִימַּק6 מִצְחוֹ וְעָורְפּוֹ

      רָשָׁע כְּג̇ובַהּ אַפּוֹ7  1. טורף… באפו: כינוי לפרעה (איוב יח:ד).  ↩

  2. בטפו: נראה, שצ"ל ‘בטיפו’, רוצה לומר, בדברו.  ↩

  3. כלפו: כנראה במקום ‘כלפיו’, רוצה לומר, כשהן סובבות אותו מלפניו ומצדדיו.  ↩

  4. מיפו ומיפו: צ"ל ‘מפה ומפה’.  ↩

  5. וכנם: ועל שום שאמר.  ↩

  6. ונימק: צ"ל, כנראה, ‘נמק’.  ↩

  7. רשע… אפו: תה' י:ד.  ↩