לוגו
[מכאיב עשת כְּהֶעֱבִיד סְגֻולִּים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

קפד

   מכאיב עשת    כְּהֶעֱבִיד1 סְגֻולִּים2

                   גִּיבּוֹרִים וְעוֹלְלִים3

                   נָפַל בְּמִכְשֹׁלִים

                   וְנִישְׁתַּלְטוּ בוֹ מוֹשְׁלִים4

 5                וּבְעֵת כֻּוחַשׁ5 נַפְשׁוֹ הִשְׁלִים6

                   כָּוסּוּ פָנָיו חֲרֻולִּים7  1. כהעביד: על שום שהעביד (פרעה).  ↩

  2. סגולים: כינוי לכנסת־ישראל (שמ' יט:ה, ועוד).  ↩

  3. גיבורים ועוללים: גדולים וקטנים.  ↩

  4. ונישתלטו בו מושלים: ומשלו בו זרים.  ↩

  5. כוחש: הוחלש מכוח הפורעניות.  ↩

  6. נפשו השלים: נכנע ונשבר.  ↩

  7. כוסו… חרולים: מש' כד:לא.  ↩