לוגו
[מעשה נֶאֱמָן אֲשֶׁר נִזְהַר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רנג

        פסל <שמ' לד:א>


   מעשה      נֶאֱמָן1 אֲשֶׁר נִזְהַר

              בִּרְאוֹתוֹ עֵגֶל מֻוגְהָר2

             הִשְׁלִיךְ לוּחוֹת וְנִידְהַר3

             וַעֲלֵיהֶם4 כְּתָב מֻוזְהָר5

5             וַיְשַׁבֵּר אוֹתָם תַּחַת הָהָר6  1. נאמן: כינוי למשה רבנו (במ' יב:ז).  ↩

  2. עגל מוגהר: כנראה: עגל שגהרו, השתחוו לפניו ישראל (הצעת י' אבינרי); ואפשר: עגל שהקיפוהו בתשואות גיל, על־פי משמע תיבת ‘גהר’ בפייטנות הקדומה (עיין: מ‘ זולאי, ידיעות המכון, ו, עמ’ קפ, ובמראי־המקומות המסומנים שם).  ↩

  3. ונידהר: ונעשה גדול ורם (עיין זולאי, שם, עמ' קפא).  ↩

  4. ועליהם: על הלוחות.  ↩

  5. כתב מוזהר: השלם: נאמר בכתב מוזהר. ‘כתב מוזהר’ הוא כינוי לתורה; ‘מוזהר’ כנראה מלשון זוהר ואורה.  ↩

  6. וישבר… ההר: שמ' לב:יט.  ↩