לוגו
[נֶאְדָּר בִּקְדוֻשָּׁה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רעד

        (ו)נפש כי תחטא <וי' ד:א>


      נֶאְדָּר בִּקְדוֻשָּׁה1

      בְּעֵדָה מְקֻודָּשָׁה2

      בָּרָא חֲדָשָׁה3

      כְּהֶגְיוֹן מוֹרָשָׁה4

5     וְחַק5 לְפַלְּשָׁה6

      וּבַחֲקִירָה וּבִדְרִישָׁה

      לַגּוּף שֵׁמוֹת חֲמִשָּׁה7

      וְלַנֶּפֶשׁ שֵׁמוֹת חֲמִשָּׁה8
  1. נאדר בקדושה: הקב"ה (שמ' טו:יא).  ↩

  2. בעדה מקודשה: בקהל ישראל.  ↩

  3. ברא חדשה: על־פי יר' לא:כא.  ↩

  4. כהגיון מורשה: כדבר הנאמר בתורה (דב' לג:ד).  ↩

  5. וחק: וחקק, קבע.  ↩

  6. לפלשה: להסביר, לבאר.  ↩

  7. לגוף… חמשה: לא מצאתי לזה מקור.  ↩

  8. ולנפש… חמשה: השווה בר"ר יד:ט, עמ‘ 132: ’חמשה שמות נקראו לה [לנשמה]: נפש נשמה חיה רוח יחידה.'  ↩