לוגו
[אִימֵּן טְהוֹרוֹת]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רצא

        <זאת החיה; וי' יא:א>


      אִימֵּן1 טְהוֹרוֹת2

      אֵל עוֹטֶה אוֹרוֹת3

      וְקוֹרֵא הַדּוֹרוֹת4

      רָמַז לְהַבְדִּיל וּלְהוֹרוֹת

5     בֵּין חַיּוֹת מְכ̇ועָרוֹת

      וּבֵין חַיּוֹת טְהוֹרוֹת  1. אימן: קבע, ציין.  ↩

  2. טהורות: חיות טהורות.  ↩

  3. עוטה אורות: תה' קד:ב.  ↩

  4. וקורא הדורות: יש' מא:ד.  ↩