לוגו
[מַלְשִׁין לְשׁוֹן הָרָע]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רצט

        זאת תה[יה] <וי' יד:א>


      מַלְשִׁין לְשׁוֹן הָרָע1

      יִפּוֹל בְּשׁוֹאָה בְּרָע

      וְטוֹבָה מִמֶּנּוּ תֻוגְרַע

      וְרָעָה לְעַצְמוֹ יִזְרַע

5     וּמְקוֹם נִידָּה מַפְרַע2

      סוֹפוֹ לִהְיוֹת מְצֹורָע  1. מלשין… הרע: על־פי הדרשה בערכין טו ע"ב ובמקבילות: ‘זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע.’ והשווה גם תנחומא, מהדורת באבער, מצורע, סוף סי‘ א וריש סי’ ב.  ↩

  2. ומקום נידה מפרע: ומי שפורע מקום נידה סופו מוליד מצורעים; והוא על־פי הנדרש בתנחומא, מהדורת באבער, מצורע, ג: ‘אם שמש אדם את אשתו נדה הבנים לוקין בצרעת;’ ועיין שם.  ↩