לוגו
[אֵילּוּ עֲבָדִים נַעֲשׂוּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שיד

        כמעשה <וי' יח:א>


         אֵילּוּ1 עֲבָדִים נַעֲשׂוּ2

         וְאֵילּוּ3 תְּהוֹמוֹת כִּיסּוּ

         וּגְאוּלִים4 נִתְיַחֲסוּ

         וּבְצֵל אֵל חָסוּ

5        כְּהִשְמִיעָם נִיתְעַלְּסוּ5

         אֶת מִשְׁפָּטַי תַּעֲשׂוּ


3 גאולים באל קל 4 ובצל] ובשם ותיבת ובצל נוספה מעליו נ 5 נתעלסו קב

6 תסעו(!) קב  1. אילו… ואילו: מתייחס אל הנאמר בראש הסדר: ‘כמעשה ארץ מצרים… לא תעשו וכמעשה ארץ כנען… לא תעשו.’  ↩

  2. אילו… נעשו: הכנענים, על שום שנאמר בהם: ‘ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו’ (בר' ט:כה).  ↩

  3. ואילו: ואת המצרים.  ↩

  4. וגאולים: ישראל.  ↩

  5. כהשמיעם ניתעלסו: שיעורו: וישראל נתעלסו – רוצה לומר, שמח לבם – כהשמיע להם הקב"ה ‘את משפטי תעשו’ (וי' יח:ד).  ↩