לוגו
[דבריי כדרבונות זמןתי אילופו]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שטז

   דבריי כדרבונות    זמןתי אילופו1

                      וּבְסַפִּירִים נֶעֶלְפוּ2

                      וְאוֹיְבֵיהֶם סוּלְּפוּ3

                      וְקוֹוֵי יְיָ כֹּחַ יַחֲלִיפוּ4  1. זמןתי אילופו: כך כתוב לכאורה בכ"י נ, והוא משובש. ואפשר שיש לקרוא: זמותי, אך אין בידי להלום.  ↩

  2. ובספירים נעלפו: על־פי שה"ש ה:יד.  ↩

  3. סולפו: הושחתו.  ↩

  4. וקווי… יחליפו: על־פי יש' מ:לא.  ↩