לוגו
[אמוצים אדרו שׁוֹכֵן זְרוּתִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שכה

   אמוצים         אדרו1 שׁוֹכֵן זְרוּתִים2 3

                  צִוָּה4 בַאֲמָרִים חֲרוּתִים5

                  ולִמְשׁוּלֵי6 בְּרָהִיטֵי בְּרוֹתִים7

                  לְהוֹרִישָׁם8 מֵעֲמַל כְּרוּתִים9

5                 בּוֹרוֹת כְּרָמִים חֲצוּבִים וְזֵיתִים10


קב 1 אדון שוכן זרותים 3 למשולי משולי(!) 5 בורות חצובים כרמים וזתים
  1. אדרו: צ"ל, בהתאם לגירסה המקבילה, ‘אדון’.  ↩

  2. שוכן זרותים: הקב"ה.  ↩

  3. זרותים: כינוי לשמים, על־פי יש' מ:יב.  ↩

  4. צוה: הבטיח.  ↩

  5. באמרים חרותים: בדברים חקוקים.  ↩

  6. ולמשולי: הוי"ו בראש המלה נראית מיותרת.  ↩

  7. למשולי… ברותים: כינוי לישראל, על־פי שה"ש א:יז.  ↩

  8. להורישם: להוריש להם.  ↩

  9. מעמל כרותים: מעמלם של שבע האומות שעתיד הקב"ה להכרית מארץ־ישראל.  ↩

  10. בורות… וזיתים: יש לגרוס עם הגירסה המקבילה: ‘בורות חצובים כרמים וזתים’; והוא על־פי לשון המקרא בנחמ' ט:כה.  ↩