לוגו
[מאז כְּנָפְלָה עָלָיו תַּרְדֵּמָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שכט 1

        אשר יקריב קרבנו <וי' כב:יז>


   מאז    כְּנָפְלָה2 עָלָיו תַּרְדֵּמָה3

           וְהִנֵּה חֲשֵׁיכָה, אֵימָה,

           נוֹפֶלֶת, גְּדוֹלָה בִּמְהוּמָה,

           וַיִּלָּכְדוּ4 בְחֵימָה

5          שַׂר עֲדִינָה5 וְשַׂר אֱדוֹמָה6

           ותִּשְׂמַח7 אֲיֻומָּה8

           יָפָה כַלְּבָנָה בָּרָה כַּחַמָּה9  1. הפזמון מדבר באברהם ובחזון ברית בין הבתרים. ואין לדעת מה שייכות העניין לסדר שלפנינו.  ↩

  2. כנפלה: כנראה: כמו שראה אברהם בעת שנפלה עליו תרדמה.  ↩

  3. תרדמה… גדולה: (שורות 1–3) השווה בר‘ טו:יב: ’ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו.'  ↩

  4. וילכדו: והובטחה לו מפלתם של אומות העולם. השווה בר"ר מד:טו, עמ' 437.  ↩

  5. שר עדינה: שרה של בבל (יש' מז:ח).  ↩

  6. ושר אדומה: ושרה של אדום.  ↩

  7. ותשמח: הוי"ו נראית מיותרת; כן יהי רצון שישמחו.  ↩

  8. איומה: כינוי לכנסת־ישראל (שה"ש ו:ד, י).  ↩

  9. יפה… כחמה: כינויים לישראל (שה"ש ו:י).  ↩