לוגו
[אימן פקוד \כְּאִישׁוֹן יֻנְצָורוּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שלד

    [17 ע"ב]    אימן פקוד   כְּאִישׁוֹן יֻנְצָורוּ1

                           אֲשֶׁר הָועָצְרוּ2 וְחֻוסְּרוּ

                           וּבְרִיתְךָ יִנְצוֹרוּ3

                           הַזּוֹרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִינָּה [יִקְצֹרוּ]4
  1. כאישון ינצורו: על־פי דב‘ לב:י; וצ"ל ’יונצרו'.  ↩

  2. אשר הועצרו: אשר נעצרו; והכוונה לישראל.  ↩

  3. ובריתך ינצורו: דב' לג:ט.  ↩

  4. הזורעים וכו‘: תה’ קכו:ה.  ↩