לוגו
[מעוז ראש עדריו מְנָת כּוֹסִי וְחֶלְקִי]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שסו

   מעוז ראש עדריו    מְנָת כּוֹסִי וְחֶלְקִי1

                       יַטְרִיפֵנִי לֶחֶם חֻקִּי2

                       וּבִימִין צֶדֶק יַבְהִיקִי3

                       יְמַלֵּט אִי נָקִי4

5                      אשר מהיר יבקי5

                       יְהוּדָה מְחוֹקְקִי6  1. מנת… וחלקי: כינוי לקב"ה (השווה תה' טז:ה).  ↩

  2. יטרפני לחם חקי: על־פי מש' ל:ח.  ↩

  3. יבהיקי: יאיר פני.  ↩

  4. ימלט אי נקי: ימלטני למרות חטאי; והוא על־פי איוב כב:כט.  ↩

  5. אשר… יבקי: אין בידי לפרש. אולי צ"ל ‘אשר מהיר ובקי’.  ↩

  6. יהודה מחוקקי: תה' ס:ט; קח:ט.  ↩