לוגו
[אתוייך מַקְרִיבֵי אִשֶּׁה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שעא

   אתוייך   מַקְרִיבֵי אִשֶּׁה1

             לְאֵל מַחְשֶׁה2

             וְנִיחוֹחוֹ3 בְלִי לְהַנְשֶׁה4

             אל5 תּוֹלְדוֹת אַהֲרֹן וּמשֶׁה
  1. מקריבי אשה: הנושא בטור האחרון של הפזמון: הלוויים.  ↩

  2. לאל מחשה: תואר לקב"ה, על־פי יש' נז:יא, ועוד.  ↩

  3. וניחוחו: של הקב"ה; רוצה לומר, קרבנו.  ↩

  4. בלי להנשה: לזכור ולא לשכוח.  ↩

  5. אל: כך בכ“י נ; וצ”ל ‘ואלה’, כלשון הפסוק בבמ' ג:א.  ↩