לוגו
[אביר בְּי̇ושֶׁר מְהַלְּכִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שעג

   אביר    בְּי̇ושֶׁר מְהַלְּכִים1

            בְּכָל הִילּוּכִים2

            וּמֵעֲבֵירָה חֲסוּכִים

            וּבְאֶבְרָה סְכוּכִים3

5           בִּכְתֵיפָיו4 סוֹמְכִים

            וּבָאֵל סְמוּכִים

            כִּי הֵם זֶרַע בְּרוּכִים5
  1. ביושר מהלכים: הנושא, כנראה, בני הקהתי; ואולי רומז לנדרש בבמ"ר ה:ח: ‘שכל הלויים… היו מהלכין כדרכן… אבל בני קהת היו מהלכין אחוריהם, ופניהם לארון, כדי שלא ליתן אחור לארון.’  ↩

  2. בכל הילוכים: בכל דרכיהם.  ↩

  3. ובאברה סכוכים: ומוגנים בכנף ה' (הלשון על־פי תה' צא:ד).  ↩

  4. בכתיפיו: צ"ל, כנראה, ‘בכתפים’ או ‘בכתפיהם’; על־פי המקרא הנאמר בבני קהת בבמ‘ ז:ט: ’בכתף ישאו'.  ↩

  5. כי… ברוכים: על־פי יש' סה:כג.  ↩