לוגו
[אילפתה שְׁבָטִים אַל תַּכְרִיתוּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

שעה

   אילפתה    שְׁבָטִים1 אַל תַּכְרִיתוּ

               וּשְׁמָם בַּדָּת2 תַּחְרִיתוּ3

               וְלֹא יֻוצְמָתוּ

               וְיִתְיַחֲסוּ וְיָועָמְתוּ4

5              וְאִם בְּטָהֳרָה יֵיאוֹתוּ5

               וְחָיוּ וְלֹא יָמוּתוּ6
  1. שבטים: כנראה צ"ל ‘שִׁבְטָם’. והכוונה לשבט משפחות הקהתי, הנזכר בפסוק הראשון שלסדר.  ↩

  2. בדת: בתורה.  ↩

  3. תחריתו: תחוקקו, תחרטו.  ↩

  4. ויועמתו: יהיו חביבים על המקום.  ↩

  5. ייאותו: יתאימו עצמם למצוּוה עליהם בעבודתם.  ↩

  6. וחיו ולא ימותו: במ' ד:יט.  ↩