לוגו
[הִיא הוֹצִיאָה מִפֶּרֶךְ אֲיֻומָּה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שצט

        {היד יי תקצר; במ' יא:כג}


         הִיא1 הוֹצִיאָה מִפֶּרֶךְ2 אֲיֻומָּה3

         וְהִיא קָרְעָה אֶת הַיַּמָּה4

         וְהִיא כָתְבָה תוֹרָה תְמִימָה

         וְהִיא סֹבְלָה5 דֹוק6 וַאֲדָמָה

5        וְהִיא אֲשֶׁר נִיהֲגָה יוֹנָה תַמָּה7

         לָכֵן נִיתְרוֹמְמָה8

         בְּשִׁירָה נְעִימָה

         יְמִין יְיָ רוֹמֵמָה9  1. היא: נושא הפזמון בטור האחרון: ימין ה‘. תוכן הפזמון מכוּון לנאמר בסדר (במ' יא:כג):’היד ה‘ תקצר’ וכו'.  ↩

  2. מפרך: משעבוד מצרים.  ↩

  3. איומה: את כנסת־ישראל.  ↩

  4. הימה: במקום ‘הים’.  ↩

  5. סבלה: נושאת.  ↩

  6. דוק: שמים.  ↩

  7. יונה תמה: כינוי לכנסת־ישראל, על־פי שה"ש ה:ב; ו:ט.  ↩

  8. ניתרוממה: נתעלתה ונשתבחה.  ↩

  9. ימין יי רוממה: תה' קיח:טז.  ↩